het bestuur

Het bestuur van Zangkoor "Cheerio" Schoonhoven bestaat uit de volgende bestuursleden:

P9020150 3

Voorzitter: Geertje Stubbe (rechts achter)

Vicevoorzitter: Elly van Buren (links achter)

Secretaris: Corrie Heijkoop (2e van links achter)

Penningmeester: Sjanie Buijserd (links voor)

Algemeen bestuurslid: Magda Verkleij (rechts voor)


verder op deze foto:

Riet Hovener (voormalig secretaris/pr) (2e van links achter)

Marry Ströpke (voormalig penningmeester) (midden voor)

www.zangkoorcheerio.nl