1 oktober 2022 Jubilarissen: Ton van Zwol en Hanneke Maarschalkerweerd en Henk van Buren 12 1/2 jaar bij Zangkoor Cheerio Schoonhoven

Mooi nieuwe groepsfoto van bijna al onze koorleden

September 2021 hebben wij “Zangkoor Cheerio” Jubilarissen, al 12 1/2 jaar zingen zij uit volle borst.

Elly van Buren en Sjaan Voorsluijs Lia Hoes en Corrie Breedijk

Tijdens de jaarvergadering van 30 januari 2020

is Aartje Brand extra in het zonnetje gezet .

Aartje speelt al 12 1/2 jaar bij Zangkoor Cheerio