Elly van Buren Corrie Breedijk en Lia Hoes en Sjaan Voorsluijs

Jubilarissen 2021 gefeliciteerd.

Mooi nieuwe groepsfoto van bijna al onze koorleden

September 2021 hebben wij “Zangkoor Cheerio” Jubilarissen, al 12 1/2 jaar zingen zij uit volle borst.

Tijdens de jaarvergadering van 30 januari 2020 is Aartje Brand extra in het zonnetje gezet .

Aartje speelt de accordeon al 12 1/2 jaar bij Zangkoor Cheerio